Översättning

Jag erbjuder översättningar inom

  • Teknik/industri
  • Reklam/marknadsföring
  • Turism
  • Sport/fritid
  • Konst/konsthantverk

Information

Det är bra, men inte nödvändigt, om jag kan få källtexten elektroniskt. Ju mer bakgrundsinformation (t.ex. tidigare översättningar, interna ordlistor och liknande) jag får, desto bättre och snabbare kan jag översätta källtexten.  För att texten ska vara konsekvent och enhetlig använder jag översättningsverktyg och sammanställer egna ordlistor för varje projekt. Själva arbetsprocessen illustreras av cirkeldiagrammet längre ner. Läs också mina allmänna försäljningsvillkor för att få ett bättre begrepp om hur jag arbetar!


ARBETSPROCESS

 

 

  • Förfrågan, acceptans, orderbekräftelse
  • Översättning inkl. research
  • Textredigering, korrekturläsning, kvalitetssäkring
  • Leverans i önskat format