Om VPS

Vera Petrovic Schön

VPS i VPS översättningar står, tämligen ooriginellt, för Vera Petrovic Schön. Jag erbjuder översättningar av facktexter från tyska till svenska där hög kvalitet, punktliga leveranser och konfidentialitet är några av nyckelorden för mitt arbete.

Språkkänsla

En väl översatt text är så oerhört mycket mer än en ord-för-ord översättning. Den kräver en utvecklad språkkänsla och mycket goda kunskaper i såväl källspråket som målspråket, men också om båda ländernas kultur och tilltal. Utbildningen till facköversättare samt en fyraårig vistelse i Tyskland borgar för mina kunskaper i båda språken. Till detta kan läggas ett genuint språkintresse och en ambition att producera översatta texter som inte ger intryck av att vara översättningar.  Det är en ambition jag vill leva upp till vare sig jag översätter en drifthandbok, en utställningsbroschyr eller en reklamtext.

 

Utbildning

VPS översättningar startade 2004 sedan jag blivit ombedd att göra en översättning från tyska till svenska och jag har utfört översättningsuppdrag sedan dess. Under arbetet med den första översättningen insåg jag tidigt att detta var ett arbete som passade mig och började därför utbilda mig till facköversättare vid Lunds universitet.

Klicka dig gärna fram bland sidorna för att få reda på mer!